Lektion 4 – Kontrol flow

Lektion 4 – Kontrol flow

Et program udfører en masse funktioner i en bestemt rækkefølge, men under vejs i programmet skal rækkefølgen ændres. Det kender du fra dig selv. Nogle gange skal du dreje til højre, andre gange til venstre. Om du vælger at dreje til venstre eller højre bestemmes af hvilken vej du skal. Der er altså en kontrolleret…

Lektion 3 – Operatorer

Lektion 3 – Operatorer

Når vi har data i programmer skal vi også kunne ændre data, og kunne se på data og ud fra vores datas værdier skal vi kunne vælge at gøre forskellige ting. De ting vi bruger til at spørge på værdier og ændre værdier kaldes for operatorer. I denne lektion skal vi lære de mest basale…

Lektion 2-19 Watch Me

Lektion 2-19 Watch Me

Det er oplagt at en app der handler om tid skal køre på et ur. Men der er en del forskelle, og også mange ligheder, der gør at vi først skal lære nogle grund principper når det kommer til udvikling til Apple Watch. Til det formål laver vi en simpel demo app, så vi får…